نام درسفصلتماشای ویدئو
زیست1تنفس (فصل3)قسمت1
زیست1تنفس (فصل3)قسمت2
زیست1قلب (فصل4)قسمت1
زیست1قلب (فصل4)قسمت2
زیست1قلب (فصل4)قسمت3
زیست1قلب (فصل4)قسمت4
زیست1کلیه (فصل5)قسمت1
زیست1کلیه (فصل5)قسمت2
زیست 2هورمون (فصل4)قسمت1
زیست 2هورمون (فصل4)قسمت2
زیست 2هورمون (فصل4)قسمت3
زیست 2هورمون (فصل4)قسمت4

زیست 1، فصل 3، قسمت 1:

آموزش کامل گفتار 2 فصل 3 (تنفس) پایه دهم به صورت کامل برای شما قرار داده شده است. این فصل در کنکور 98 دو تست مستقیم داشته است. با توجه به حجم کم فصل، به سادگی می‌توانید با کمک تدریس زیر و تسلط بر متن کتاب درسی، این دو تست را در دفترچه زیست کنکور سراسری برای خود تضمین کنید.

زیست 1، فصل 3، قسمت 2:

زیست 1، فصل 4، قسمت 1:

با سلام خدمت دوستان عزیز! فصل 4 دهم(گردش مواد) با 5 سوال، پر سوال ترین فصل در بین فصول کتاب های زیست هر سه پایه در کنکور سراسری و همینطور یکی از پرچالش ترین فصل ها برای دانش آموزان است. در  ویدیو زیر، مبحث ثبادل مویرگی،یکی از معضلات اصلی دانش آموزان در این فصل، خدمت شما عزیزان تدریس شده است که با استفاده از آن، مشکل احتمالی شما در این مبحث به طور کامل رفع خواهد شد.

زیست 1، فصل 4، قسمت 2:

زیست 1، فصل 4، قسمت 3:

زیست 1، فصل 4، قسمت 4:

زیست 1، فصل 5، قسمت 1:

تدریس کامل فصل 5 دهم در این ویدیو خدمت شما عزیزان ارائه شده است. از آنجا که این فصل 2 تست مستقیم در کنکور سراسری 98 داشته و به صورت ترکیبی هم در 2 تست دیگر کنکور نقش داشته،نیازمند توجه ویژه می‌باشد.

زیست 1، فصل 5، قسمت 2:

زیست 2، فصل 4، قسمت 1:

فیلم آموزشی تدریس کامل فصل 4 یازدهم در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است. هرچند که این فصل در کنکور 98 سوال مستقیم نداشته اما به صورت ترکیبی در 3 تست کنکور نقش داشته که بیانگر اهمیت آن (در عین حجم کم فصل در کتاب درسی است. با استفاده از این تدریس کامل دکتر عفیفی و مرور چندباره متن کتاب،میتوانید به راحتی در این فصل به تسلط کامل برسید.

زیست 2، فصل 4، قسمت 2:

زیست 2، فصل 4، قسمت 3:

زیست 2، فصل 4، قسمت 4: