دانلود کتاب درسی

برای کنکور 1399

برای کنکور 1400

نمونه سوال امتحانی

زیست 2 (یازدهم)

زیست 3 (دوازدهم)

جزوه‌ها

استاد دکتر عفیفی

تست‌ها
تکالیف
امتحانات
ویدیو آموزشی

آنچه در این صفحه در اختیار شما قرار گرفته است:

 • دانلود کتاب برای کنکور 1399
 • دانلود کتاب برای کنکور 1400
 • کتاب های درسی کنکور 1400
 • دانلود کتاب زیست 1400
 • دانلود کتاب زیست1
 • دانلود کتاب زیست2
 • دانلود کتاب زیست3
 • دانلود نمونه سوال امتحانی خرداد 98
 • دانلود نمونه سوال امتحانی زیست
 • دانلود سوال پایان ترم زیست1
 • دانلود سوال پایان ترم زیست2
 • دانلود نمونه سوال امتحان پایانی زیست3
 • دانلود جزوه زیست
 • دانلود جزوه زیست موضوعی
 • دانلود جزوه زیست برای کنکور
 • جزوه زیست1
 • جزوه زیست2
 • جزوه زیست3
 • مجموعه تست های زیست1
 • مجموعه تست های زیست2
 • مجموعه تست های زیست3
 • دانلود تست به همراه پاسخ کلیدی
 • دانلود تست 4گزینه ای درس زیست
 • تست موضوعی زیست
 • دریافت تکالیف اساتید
 • حل تمرین و تکلیف آموزش زیست
 • آموزش زیست همراه با تمرین
 • امتحان درسی زیست
 • امتحان بر اساس استاد انتخابی
 • تعیین سطح با امتحان
 • سنجش میزان تسلط با امتحان
 • از خودت امتحان بگیر
 • دریافت خلاصه نویسی درس زیست
 • خلاصه نویسی موضوعی
 • دانلود خلاصه نویسی و نکات زیست1
 • دانلود خلاصه نویسی و نکات زیست2
 • دانلود خلاصه نویسی و نکات زیست3
 • آموزش با ویس درس زیست
 • دانلود فایل صوتی درس زیست
 • دریافت فایل صوتی آموزش زیست
 • آموزش صوتی زیست1
 • آموزش صوتی زیست2
 • آموزش صوتی زیست3
 • مشاهده ویدئو آموزشی زیست
 • ویدئو آموزشی زیست موضوعی
 • مشاهده آموزش تصویری زیست1
 • مشاهده آموزش تصویری زیست2
 • مشاهده آموزش تصویری زیست3
 • اتصال به صفحه نمایش ویدئو زیست