هدف گذاری در کنکور …

بیا با مرکز مشاوره کابونتو همراه شو! تا هدف گذاری در کنکور رو با یه داستان کوتاه بهت یاد بدیم: همه سالهای مدرسه تلاش بسیار زیادی کرده بودم؛ ولي به آنچه مي خواستم نمي رسيدم. هر روز هم کلاسیهایی را در كنار خود مي ديدم كه موفقن بدون نگراني و…

ادامه خواندن هدف گذاری در کنکور …
یک تصمیم برای تغییر سرنوشت کافیست …تبدیل شدن به افراد موفق محال نیست!

با مرکز مشاوره کابونتو همراه شو تا بهت بیگه که نوبل معروف چه جوری از یک دلال مرگ به یکی از صلح آمیزترین فردی که میشناسی تبدیل میشه... فقط یه تصمیم برای تغییر سرنوشت ابدی و تبدیل شدن به افراد موفق کافیه... آلفرد نوبل از جمله افراد معدودی بود که…

ادامه خواندن یک تصمیم برای تغییر سرنوشت کافیست …تبدیل شدن به افراد موفق محال نیست!