دانش‌آموز عزیز گاج، نظر شما می‌تواند به ما برای بهبود عملکرد مجموعه گاج کمک کند. از اینکه چند دقیقه زمان خود را در اختیار ما قرار می‌دهید متشکریم.

برای بهبود عملکرد مجموعه

اگر در مورد شروع برنامه‌ریزی برای تابستان سردرگم هستید می‌توانید با آموزشگاه هماهنگ کنید و یک جلسه مشاوره رایگان داشته باشید. اگر به آموزش در این زمینه نیاز دارید مقاله «چگونه حرفه ای برنامه ریزی درسی کنیم؟» را مطالعه کنید. در صورتی که می خواهید برنامه‌ریزی دریافت کنید اطلاعات خودتان را در اینجا وارد کنید.