آخرین قبولی پزشکی دانشگاه آزاد _کارنامه‌های قبولی

آخرین قبولی پزشکی دانشگاه آزاد _کارنامه‌های قبولی

رشته پزشکی پر طرفدارترین رشته در گروه علوم تجربی به شمار می‌رود. هر ساله داوطلبان زیادی بر سر رسیدن به این رشته با هم رقابت می‌کنند. اطلاعاتی مانند شیوه صحیح مطالعه دروس و انواع روش تست زدن در سال کنکور به شما کمک زیادی می‌کند. در رشته پرطرفداری مثل رشته پزشکی، به جز شهریه دانشگاه، تفاوت زیادی بین دانشگاه دولتی و آزاد وجود ندارد. هر دو دانشگاه دولتی و آزاد رشته پزشکی از کیفیت آموزشی بسیار خوبی برخوردارند. در مقاله‌های دیگر از آخرین رتبه قبولی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی گفتیم. اگر شما هم جزء کسانی هستید که به دلایلی مثل محرومیت از انخاب رشته دانشگاه‌های روزانه، قصد رفتن به دانشگاه‌ آزاد را دارید، این مقاله مخصوص شماست تا نمونه کارنامه‌ها را ببینید و از آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد مطلع شوید.

آخرین کارنامه‌های قبولی پزشکی دانشگاه آزاد|رتبه کشوری

نام دانشگاهرتبه کشوریادبیاتعربیدینیزبانزمین‌شناسیریاضیزیست‌شناسیفیزیکشیمی
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(منطقه1)336260586292040635060
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(منطقه2)438158607552037684251
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(منطقه3)455175688282040703233
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک(منطقه3)660082787874551413630
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل(منطقه3)83180176923585756537
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل634271876171051527949
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد516867732483061672456
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم633079637267550595448
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ساری668341697753062675841
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد

برخی دانشگاه‌ها می‌توانند تعدادی پذیرش به نام ظرفیت مازاد داشته باشند. دانشگاه آزاد نیز دارای چنین است. در جدول زیر برخی از رتبه‌های قبولی پزشکی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد برای شما آورده شده است.

رتبه قبولینام دانشگاه
6670پزشکی علوم پزشکی تهران(طرفیت مازاد)
7600پزشکی علوم پزشکی کرمان(ظرفیت مازاد)
5994پزشکی علوم پزشکی شاهرود
7170پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم(ظرفیت مازاد)
5128پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4500پزشکی دانشگاه علوم پزشکی نجف آباد
7100پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل(ظرفیت مازاد)
7060دانشگاه علوم پزشکی یزد(ظرفیت مازاد)
5720دانشگاه علوم پزشکی یزد

آخرین تراز مورد نیاز پزشکی دانشگاه آزاد

نام دانشگاهآخرین تراز قبولی
پزشکی دانشگاه آزاد کرمان9616
پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد9717
پزشکی دانشگاه آزاد شاهرود9573
پزشکی دانشگاه آزاد ساری9636
پزشکی دانشگاه آزاد قم9781
پزشکی دانشگاه آزاد مشهد9875
پزشکی دانشگاه آزاد اردبیل9772
پزشکی دانشگاه آزاد تبریز9657
پزشکی دانشگاه آزاد تهران9954

اطلاعات مهم در خصوص ثبت نام دانشگاه‌های آزاد را از اینجا دریافت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید