برای گرفتن برنامه فردی مطالعاتی برای کنکور سراسری ، اطلاعات آموزشی خود را در زیر ثبت کنید تا مرکز مشاوره کابونتو بر اساس سطح درسی شما و برحسب نقاط ضعف و قوت خودتان برای شما برنامه ریزی کنند. برای تعیین دقیق میزان تسلط شما در دروس، پنج سطح: نخوانده، بد، متوسط، خوب و عالی تعریف شده است که شما قادرید یکی از این گزینه ها را انتخاب نمایید. و بعد از مدتی که سطح تسلط شما تغییر میکند مجدد می توانید این فرم را پر نمایید تا برنامه های جدید بر اساس سطح تسلط جدید که وارد کرده اید نوشته شود.

لطفا توجه داشته باشید اگر پایه یازدهم را تمام کرده اید و برای کنکور سال بعد آماده می شوید باید اطلاعات خود را در پایه دوازدهم ثبت نمایید یعنی پایه ای که در حال شروع آن هستید.

چرا باید فرم تسلط پر کنید؟

فرم تسلطی که در زیر برایتان آورده شده است به شما کمک می کند که برنامه فردی مطالعاتی داشته باشید که بر اساس نقاط قوت و ضعف شما برنامه ریزی شده است. پس شما برای پر کردن فرم حدود 10 دقیقه زمان میگذارید اما نتیجه آن صرفه جویی در هزاران دقیقه تا زمان کنکور سراسری است. هم چنین با پر کردن این فرم از سطح فعلی خودتان برای کنکور سراسری آگاه خواهید شد و می توانید در چند ماه بعد میزان تسلط خود را بررسی کنید که به چه میزان و در چه دروسی پیشرفت داشته اید.

برای پر کردن فرم تسلط پایه خود را در زیر انتخاب و اطلاعات خود را ثبت نمایید

کنکوری تجربی (دوازدهم و فارع التحصیل)

فرمت قابل قبول 09123456789

یازدهم تجربی

فرمت قابل قبول 09123456789

دهم تجربی

این بخش هنوز کامل نشده است. به زودی این قسمت فعال خواهد شد.

کنکوری ریاضی (دوازدهم و فارع التحصیل)

فرمت قابل قبول 09123456789

یازدهم ریاضی

این بخش هنوز کامل نشده است. به زودی این قسمت فعال خواهد شد.

دهم ریاضی

این بخش هنوز کامل نشده است. به زودی این قسمت فعال خواهد شد.

کنکوری انسانی (دوازدهم و فارع التحصیل)

فرمت قابل قبول 09123456789