از طریق فرم زیر می‌توانید با کابونتو ارتباط برقرار کنید:
اگر دانش آموز هستید از خدمات بیشتری مثل مشاوره و تدریس استفاده کنید
اگر معلم، مدیر یا مشاور هستید با کابونتو همکاری داشته باشید
و اگر توسعه‌دهنده وب هستید در کابونتو استخدام شوید

همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.

فرمت صحیح: 09123456789