فیزیک3 فصل2 دینامیک (نیروی اصطکاک)

مفهوم نیروی اصطکاک در فصل دینامیک برای بسیار از داوطلبان کنکور سراسری سخت است. یکی از دلایل این است که دانش آموزان تفاوت بین اصطکاک ایستایی و ماکزیمم اصطکاک ایستایی را به خوبی درک نکرده اند. مفهوم نیروی اصطکاک ایستایی و جنبشی به صورت کامل در ویدیو زیر توضیح داده شده است. بعد از آن با حل تست کاربرد توضیحات را در تست ها خواهید دید. اگر به دنبال ویدیوهای کوتاه برای دوران جمع بندی هستید ما ویدیوهای مرکز آموزش و مشاوره کابونتو را به شما توصیه می کنیم. لذت ببرید.

قسمت اول: مفهوم نیروی اصطکاک در فصل دینامیک

قسمت دوم: حل تست نیروی اصطکاک در فصل دینامیک

تست شماره 1:

تست شماره 2:

تست شماره 3:

امیدوارم لذت برده باشید. برای اینکه وقت شما گرفته نشه به همه چیز فکر شده. اگر از کامپیوتر استفاده می کنید در سمت راست صفحه نمایش شما یک فهرست بسیار منظم آماده شده است. اگر از گوشی استفاده می کنید این فهرست پایین پست قرار دارد. دقت کنید بخش هایی که هنوز لینک ورود ندارد در حال ضبط و تدوین است. نظرات شما در پایان این آموزش می تواند باعث شود ما ترتیب فصل ها را تغییر دهیم. سعی میکنیم اول فصل هایی که شما نیاز بیشتری دارید را برای شما آماده کنیم.
از طرفی اگر در درس شیمی به یک آموزش حرفه ای اما سریع نیاز دارید صفحه آموزش شیمی را از دست ندهید. اگر درخواستی از مرکز آموزش و مشاوره کابونتو دارید از طریق صفحه ارتباط با ما بر چشم ما قدم بذارید.

دیدگاهتان را بنویسید