آموزش فیزیک2 فصل1 الکتریسیته ساکن

در این مقاله قرار است با آموزش اولین فصل از فیزیک یازده در خدمت شما باشیم. آموزش فیزیک2 فصل1 الکتریسیته ساکن به صورت نکته تست انجام شده است. در واقع ابتدا شما با یک آموزش کوتاه رو به رو خواهید شد و سپس چند تست مرتبط با آن موضوع برای شما حل خواهد شد. با آموزش استادانه مهندس دهقانی می بینید که می توان سوالات کنکور سراسری را به راحتی حل کرد. برای تمرین بیشتر ابتدا ویدیو را متوقف کنید و خودتان سوال را حل کنید. پس از آن ویدیو را اجرا کنید و راه حل خودتون را با راه استاد دهقانی مقایسه کنید. در ضمن به شما توصیه میشه حتما به بخش مقالات مشاوره ای مرکز مشاوره کابونتو و همچنین بخش آموزش برنامه ریزی درسی سایت حتما سر بزنید.

قسمت اول : بار الکتریکی و روش های باردار کردن اجسام در فصل الکتریسیته ساکن

مفهوم بار الکتریکی

تست بار الکتریکی

تست شماره 1

تست شماره 2

تست شماره 3

قسمت دوم: قانون کولن و محاسبه نیرو در یک راستا و در یک صفحه در فصل الکتریسیته ساکن

مفهوم قانون کولن و محاسبه نیرو

بخش 1

بخش 2

تست قانون کولن و محاسبه نیرو

تست شماره 1

تست شماره 2

تست شماره 3

تست شماره 4

تست شماره 5

تست شماره 6

تست شماره 7

تست شماره 8

تست شماره 9

تست شماره 10

قسمت سوم: محاسبه میدان الکتریکی و مسائل مربوط به آن در فصل الکتریسیته ساکن

مفهوم میدان الکتریکی

تست میدان الکتریکی

تست شماره 1

تست شماره 2

تست شماره 3

تست شماره 4

تست شماره 5

تست شماره 6

تست شماره 7

قسمت چهارم: پتانسیل و انرژی پتانسیل الکتریکی در فصل الکتریسیته ساکن

مفهوم انرژی پتانسیل

مفهوم پتانسیل

تست پتانسیل و انرژی پتانسیل

تست شماره 1

تست شماره 2

تست شماره 3

قسمت پنجم: خازن در فصل الکتریسیته ساکن

مفهوم خازن

تست خازن

تست شماره 1

تست شماره 2

تست شماره 3

دیدگاهتان را بنویسید